(原) Golang控制SPI设备:用Goalng控制ReSpeaker的LED灯

原创文章,请后转载,并注明出处。

之前的文章提到以前购买的ReSpeaker扩展板,用Python控制总觉得有点不爽,于是搜索Golang的实现方法。

另外还有一个库,没有仔细看:https://github.com/kidoman/embd
再就是GPIO控制 https://github.com/stianeikeland/go-rpio
这是本程序使用的库https://github.com/goiot/devices

以下代码实现了对SPI设备的控制。

import (
    "bytes"
    "encoding/binary"
    "github.com/goiot/devices/dotstar"
    "golang.org/x/exp/io/spi"
)

const n = 3 // LED数量,看起来它是可以控制一个灯带的

// 要将整形变为Byte型。这里只用了一位,所以作了修改。
func IntToBytes(n int) byte {
 x := int32(n)
 bytesBuffer := bytes.NewBuffer([]byte{})
 binary.Write(bytesBuffer, binary.BigEndian, x)
 return bytesBuffer.Bytes()[3]
}

func main() {
    d, err := dotstar.Open(&spi.Devfs{Dev: "/dev/spidev0.1", Mode: spi.Mode3}, n) // 这个/dev可以用ls查看
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        d.SetRGBA(i, dotstar.RGBA{0, IntToBytes(i*30+100), 0, 100}) // 颜色控制
    }

    if err := d.Draw(); err != nil {
        panic(err)
    }
}

改个版,命令行控制三个LED

package main

import (
    "fmt"
    "flag"
    "bytes"
    "strconv"
    "encoding/binary"
    "github.com/goiot/devices/dotstar"
    "golang.org/x/exp/io/spi"
)

func Hex2Dec(val string) int {
    n, err := strconv.ParseUint(val, 16, 32)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    }
    return int(n)
}

func IntToBytes(n int) byte {
 x := int32(n)
 bytesBuffer := bytes.NewBuffer([]byte{})
 binary.Write(bytesBuffer, binary.BigEndian, x)
 return bytesBuffer.Bytes()[3]
}

func ColorSplit(s string) (r,g,b,a byte){
 m := []rune(s)
 r = IntToBytes(Hex2Dec(string(m[0:2])))
 g = IntToBytes(Hex2Dec(string(m[2:4])))
 b = IntToBytes(Hex2Dec(string(m[4:6])))
 a = IntToBytes(Hex2Dec(string(m[6:8])))
 return
}

func main() {
    var Led0,Led1,Led2 string

    flag.StringVar(&Led0,"l1","00000000","1灯值: RRGGBBAA(AA=01-1F)")
    flag.StringVar(&Led1,"l2","00000000","2灯值:RRGGBBAA(AA=01-1F)")
    flag.StringVar(&Led2,"l3","00000000","3灯值:RRGGBBAA(AA=01-1F)")
    flag.Parse()

    d, err := dotstar.Open(&spi.Devfs{Dev: "/dev/spidev0.1", Mode: spi.Mode3}, 3)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    r0,g0,b0,a0:= ColorSplit(Led0)
    d.SetRGBA(0, dotstar.RGBA{r0, g0, b0, a0})
    r1,g1,b1,a1:= ColorSplit(Led1)
    d.SetRGBA(1, dotstar.RGBA{r1, g1, b1, a1})
    r2,g2,b2,a2:= ColorSplit(Led2)
    d.SetRGBA(2, dotstar.RGBA{r2, g2, b2, a2})
    d.Draw()
}

相关文章